Szerencsejáték Zrt.

Jogi nyilatkozat

A Szerencsejáték Zrt. ezúton teszi közzé adatkezelési elveit, melyet magára nézve kötelező erővel ismer el.

A személyes adatok kezelése

Szerencsejáték Zrt. a honlapjának látogatói, valamint regisztrált játékosainak, fogadóinak személyhez fűződő jogait tiszteletben tartja, ennek megfelelően személyes adataikat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. A szolgáltatások nyújtása során az alkalmazott elektronikus eszközök üzemeltetése vonatkozásában garantálja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. (a továbbiakban Avtv.)., valamint az egyéb adat-és titokvédelmi szabályok érvényre juttatása érdekében a megfelelő műszaki, játék és egyéb szervezési intézkedésekkel a személyes adatok kezelésének, valamint tárolásának a biztonságát. Személyes adatnak tekintendő minden, az 1992. évi LXIII. törvényben meghatározott ilyen jellegű adat, egyszerűen lefordítva minden olyan adat, mellyel Ön azonosíthatóvá válik (így neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe stb.).

A Szerencsejáték Zrt., mint adatkezelő tevékenysége során elsősorban az alábbi jogszabályokat tekinti mérvadónak:

• A Magyar Köztársaság Alkotmányának 59. § (1)-ban foglalt személyes adatok védelméhez fűződő jog,

• A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv.,

• Az elektronikus információszabadságról 2005. évi XC. tv.,

• 1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről,

• 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társasdalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,

• 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről,

• 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről,

A Szerencsejáték Zrt-nek az Országgyűlés Adatvédelmi Biztosától kapott adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: 00397-0004. A nyilvántartási szám a bejelentetett adatkezeléseket azonosítja.

A Szerencsejáték Zrt. csak azon adatokat rögzíti, dolgozza fel, illetve kezeli, melyeket törvény előír, illetve melyek kezelésére lehetőséget teremt, továbbá melyek a játékokban, vagy az egyes akciókban (a szolgáltatás nyújtásához, valamint annak igénybevételéhez) való részvételhez, valamint a nyeremények kifizetéséhez feltétlenül szükségesek.

A Szerencsejáték Zrt. játékosainak, fogadóinak és különösen nyerteseinek adatait fokozott biztonsági intézkedésekkel védi az illetéktelen hozzáféréstől.

Abban az esetben, ha Ön csupán ismerkedni szeretne internetes oldalunkkal, a játékfelülettel, telefonos, SMS-es és ATM-es Fogadási Rendszerünkkel, nem szükséges adatainak megadása.

Társaságunknál 2008. október 13-át követően azonban nincs lehetőség anonim módon történő fogadásindításra. Az internetes, telefonos, SMS-es és az ATM-es Fogadási rendszerben való részvételhez, vagyis a játékokhoz, továbbá a nyeremények kifizetése érdekében szükséges az ún. regisztráció, melynek során felvesszük az Ön legfontosabb adatait. A regisztráció során megadott adatok között vannak ún. kötelezően és önkéntesen megadandó adatok.

IT biztonság

A Szerencsejáték Zrt. az Ön adatainak védelme érdekében a számítógépével folytatott kommunikáció során többrétű titkosítást alkalmaz, továbbá az internetes, a telefonos és az SMS-es fogadási rendszer a jelszavakat titkosítva tárolja.

Cookie-k

A cookie-k kis méretű programok vagy filok, melyeket az internetes böngésző ment el honlapunkról és tárol el, kizárólag a felhasználó azonosításának megkönnyítése, valamint a meglátogatott oldal személyre szabhatóságának érdekében. Az internetes böngészők jelentős része az alapbeállításból adódóan elfogadja a cookie-kat, ugyanakkor lehetőség van ezek felhasználó általi letiltására, visszautasítására is. Felhívjuk figyelmét, hogy a cookie-k felhasználó általi tiltása nem akadálya a honlapunk böngészésének, vagy meglátogatásának, azonban előfordulhat, hogy Ön nem tudja honlapunk bizonyos részeit meglátogatni, vagy testreszabott információkat fogadni.

Statisztikai célú adatgyűjtés

Honlapunk szolgáltatásainak javítása, valamint a felhasználói élmény fokozása, valamint látogatottsági statisztikák készítése érdekében szervereink elmenthetik az Ön által használt IP címet, web böngészője típusát, számítógépes operációs rendszerét. A Szerencsejáték Zrt. ezen adatokat kizárólag összesített formában dolgozza fel a fenti célok érdekében, azokat az Ön által a regisztráció során megadott személyes adatokkal semmilyen módon nem kapcsolja össze.

Jogsértés, jogorvoslat

Az adatkezelés időtartama alatt Önnek bármikor joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését, vagy a jogszabályi kivételektől eltekintve azok törlését, illetve tiltakozási joggal élhet az adatkezeléssel szemben. Az érintettek további jogait részletesen az Avtv 11 § - 18. § tartalmazza.

A felhasználó felelőssége

A jelen nyilatkozatban foglaltak betartása és az eredményes együttműködés érdekében kérjük, hogy fokozottan ügyeljen bejelentkezési azonosítóinak, jelszavainak védelmére, a jelszavainak megválasztására, adatainak pontos (naprakész) megadására, ezáltal is csökkentve a visszaélések lehetőségét. A játékosok felelősséggel tartoznak minden olyan eseményért, mely azonosítóik felhasználásával jön létre. A játékosok szándékos vagy gondatlan magatartásából származó károkért, illetve az ebből fakadóan bekövetkező személyes adattal való visszaéléssel kapcsolatban a Szerencsejáték Zrt-t nem terheli jogi felelősség.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a honlap nem rendeltetésszerű, vagy visszaélésszerű használata Társaságunk részéről maga után vonhatja

• a felhasználó hozzáférési jogainak felfüggesztését,

• súlyosabb esetben a felhasználói jogok előzetes figyelmeztetés nélküli törlését, megszüntetését.

Felmerülő kérdéseivel, problémáival kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a 06 1224-3521, vagy a 06 1224-3472 telefonszámokon munkaidőben, vagy írjon a fogadas@szerencsejatek.hu e-mail címre.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat 2011. december 31. napjáig hatályos.